Program

Birinci Gün Sempozyum Programı (7 Aralık 2017 Perşembe)

13:00-13:00              Kayıt (Katılım Ücretsizdir.)

13:30-14:00              Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Fehmi Akçicek (İzmir Tabip Odası Başkanı)
Funda Kılıç Doğan (İzmir İl Göç İdaresi Müdürü)
Uz. Dr. Bediha Salnur (İzmir İl Sağlık Müdürü)
Uğur Kolsuz  (İzmir Vali Yardımcısı)

14:00-15:00              Açılış Konferansı: Türkiye ve Göç: Şimdi ve Gelecek

Oturum Başkanları:
Uğur Kolsuz (İzmir Vali Yardımcısı)
Funda Kılıç Doğan (İzmir İl Göç İdaresi Başkanı )
Doç. Dr. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi -HÜGO- Müdürü)

15:00-15:15              Ara

15:15-16:15              Panel I : Göç ve Göçmen Yönetimi

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Özlem ÇAKIR (DEÜ İkt.ve İdari Bil. Fak.)
Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman (DEÜ İkt.ve İdari Bil. Fak)

Göç: Kavramsal Yaklaşım, Tanımlar ve Güvenlik
Yard. Doç. Dr. Gökay Özerim (Yaşar Üniversitesi AB Göç ve Güvenlik Jean Monnet Modülü Koordinatörü)

Türkiye’de Göç Yönetimi: Politika ve Uygulamalar
Yard.Doç.Dr. Ayselin Yıldız (Yaşar Üniversitesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü)

Göç İdaresi’ni Tanıyalım
Uz.Tuğba Uylaş (İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü)

16:15-16:30              Ara

16:30-17:15              Panel II: Göç ve Sağlık Uygulamalarında Yönetişim

Oturum Başkanı:
Uz. Dr. Serap Şener (Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Türkiye Sığınmacı Ulusal Programı Uzmanı, Ankara)

Av. Mithat Kara (İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu)

DSÖ Avrupa Bölgesinde Göçmen ve Sığınmacı Sağlığı Strateji ve Eylem Planı Tanıtımı
Çetin Doğan Dikmen (Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göç ve Sağlık Ulusal Programı Uzmanı, Ankara)

Göçmen Duyarlı Bir Sağlık Sistemi Yaklaşımı
Prof. Dr. Melikşah Ertem (Sağlık Bakanlığı Göç Programı Uzmanı, Ankara)

Göçmenlere Sağlık Hizmetleri Sunumu -İzmir Örneği
Metin Kızılelma (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şb. Müd.)

17:15-17:30              Değerlendirme ve Kapanış

 

İkinci Gün Sempozyum Programı (8 Aralık 2017 Cuma)

09:30-10:15              Konferans I: Göçmen Sağlığı: Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşılama

Oturum Başkanları:
Dr.Neşe Zeren Nohutçu (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü)
Dr. Metin Kızılelma (İzmir İl Sağlık Müd.BulaşıcıHastalıklar Şb. Müd.)

Konuşmacı:
Doç. Dr. Selma Tosun (İzmir Bozyaka EAH Enfek. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Erişkin Aşı Derneği)

10:15-10:30              Ara

10:30-12:00              Panel III: Türkiye’deki Göçmenlerin Sesini Duymak ve Nabzını tutmak!

Oturum Başkanları:
Uz.Tuğba Uylaş (İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü) Koordinatör
Esra Şimşir (Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği  Ege Bölge Koordinatörü)

Türk Kızılayı’nın Faaliyetleri- (Video sunumu)
Eda Gez (Türk Kızılayı İzmir Toplum Merkezi Yönetici Vekili)

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) Faaliyetleri
Fatma Asibostan (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İzmir)

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Sığınmacılara Yönelik DSÖ’nün Sağlık Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Kapsamında Uygulamaları
Dr. Serap Şener (Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Türkiye Sığınmacı Ulusal Programı Uzman, Ankara)

Göçmen Sağlığı Merkezi’nde Bir Günüm Nasıl Geçiyor!
Dr. Berk Geroğlu (Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, İzmir)

Göçmen Sağlığı Merkezi Deneyimlerim
Dr. Ergün Demir (Emekli Hekim ,İzmir)

12:00-12:30              Tartışma

12:30-13:30              Öğle Arası

13:30-14:15              Konferans II: Göçmenlik Hali:  Toplum Sağlığı Bakış Açısıyla

Yer Değiştirme ve  Yeti Yitimi: Kavramlar ve Güncel  Yaklaşımlar

Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Hür Hassoy (EÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)
Prof.Dr. Hayriye Elbi (EÜ Tıp Fak. Psikiyatri AD)

Konuşmacı:
Prof.Dr. Dilek Aslan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

14:15-14:30               Ara

14:30-15:30              Panel IV: Göçmen Sorunlarına Halk Sağlığı Yaklaşımı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Alp Ergör (DEÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Başkanı)
Prof. Dr. Yücel Demiral (DEÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

Engelli, Yatalak ve Zor Göçmenlerin Yönetimi: Deneyim ve Öneriler
Dr. Ergün Demir (Emekli Hekim, İzmir)

Göçmen ve Sığınmacılarda Kadın Sağlığı
Fatma Susam Özsayın (İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi)

Göçmenlerde Çocuk İşçiliği ve Sağlık
Uz.Dr. Hande Bahadır (DEÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

Göç ve Acil Tıp
Uz.Dr. Ülkümen Rodoplu (Herkes İçin Acil Sağlık Derneği)

15:15-15:30              Tartışma

15:30-16:00              Kapanış Oturumu ve Sonuç Bildirgesi